Go to all Exhibitions

Nicholas Egon – Flowers returning / Návrat květin

18 May 2023 - 01 Jun 2023

Vážení přátelé a milovníci umění,

Uplynulo šest let od smrti malíře Nicholase Egona a po těžkém období epidemie se jeho velké přání konečně plní. 20 jeho děl z nejkrásnějších a nejdokonalejších krajin s květinami, které maloval hlavně na počátku jednadvacátého století, putuje poprvé. Cestují z Řecka-země, která kosmopolitního umělce objímala desítky let – do České republiky-země, která ho porodila. Díla na výstavě, většina z nich vytvořená v Řecku, jsou reprezentativními příklady malířova neustálého zkoumání a angažovanosti v řecké krajině.
Všechna díla jsou prodejni.
Výstava bude v Galerie Jakubská až do 1. Června.

S Pozdravem,
Galerie Jakubská
_______

Dear friends and art lovers,

Six years have passed since the death of the painter Nicholas Egon, and, after the difficult period of the epidemic, his great wish is finally coming true.
XX of his works, from the most beautiful and perfect landscapes with flowers that he painted mainly at the beginning of the twenty-first century, are travelling for the first time. They are travelling from Greece – the country that embraced the cosmopolitan artist for dozens of years – to the Czech Republic – the country that gave him birth.
The works in the exhibition, most of them created in Greece, are representative examples of the painter’s continuous exploration and engagement with the Greek landscape.

All works are available for sale.
The exhibition will be in the Galeri Jakubska until 1st of June.
Sincerely,
Galerie Jakubska team

  • Date: 18 May 2023 - 01 Jun 2023
  • Location:Praha
EN

Nicholas Egon – Flowers returning / Návrat květin

244 cm.